Uroczystość Pasowania na Ucznia w SPK w Warnie 19.11.2016r.

Uroczystość Pasowania na Ucznia w SPK w Warnie 19.11.2016r.