Rekrutacja uczniów na rok szkolny 2020/2021

 

Description: https://www.sp2.twardogora.pl/images/articles/rekrutacja_2019-2020_d.jpg

Szkoła Polska im. Adama Mickiewicza przy Ambasadzie RP w Sofii

 z siedzibą w Warnie

 

ogłasza

 ZAPISY  NA ROK SZKOLNY 2020/21

 Przyjmujemy uczniów do klas na wszystkich poziomach edukacji.

 Podstawowy nabór uczniów rozpoczyna się 15 maja 2020 r.

 i kończy się z dniem 25 czerwca 2020 r.

 30 czerwca zostanie ogłoszona lista uczniów przyjętych na rok szkolny 2020/21.

 O wynikach rekrutacji rodzice dziecka zostaną powiadomieni mailowo.

 W miarę wolnych miejsc prowadzony będzie nabór uzupełniający.

 Ostateczną listę ogłosimy 1 września.

 

Szkoła  prowadzi rekrutację wyłącznie drogą elektroniczną.

 Skany wypełnionych formularzy należy przesyłać na adres szkoły: szkola_plw@hotmail.com

 

Formularz zapisu (8 stron) należy: wydrukować, uzupełnić, podpisać oraz przesłać jego skan/czytelne zdjęcie.

 W wyjątkowych sytuacjach, jeżeli rodzic nie ma możliwości wydruku kwestionariusza, można go wypełnić w formacie word i bez podpisu odręcznego przesłać do szkoły.

 W takim wypadku:

 - należy tak wypełnić formularz, aby do wydruku było 8 stron, nie więcej.

 - formularz będzie wydrukowany w szkole i udostępniony do podpisu przez rodzica we wrześniu.

 Przy zapisie należy złożyć:

 - wypełniony kwestionariusz zgłoszeniowy ucznia,

 - od klasy II wzwyż – kopię polskiego świadectwa z poprzedniej klasy.

 

Wszystkie informacje oraz dokumenty znajdują się:

 - na stronie szkoły http://warna.orpeg.pl/content/rekrutacja-uczni%C3%B3w-na-rok-szkolny20202021 od 15.05.2020r.