Pasowanie na ucznia

25. listopada 2017 roku w SPK w Warnie odbyła się uroczystość pasowania na ucznia.
Uczniowie klas II i III SP przywitali wszystkich wierszami. Nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej pani Elżbieta Sroczyk-Peew przeprowadziła „egzamin” pierwszoklasistów. Odpowiedzieli oni bezbłędnie na wszystkie zadane przez nią pytania i w ten sposób udowodnili obecnym, że mogą być przyjęci do braci uczniowskiej.
Pani Dyrektor Aleksandra Drużyłowska-Tenew dokonał pasowania i wręczyła uczniom pamiątkowe dyplomy.