Ogłoszenie o rekrutacji uczniów do Szkolnego Punktu Konsultacyjnego im. Adama Mickiewicza przy Ambasadzie RP w Sofii z siedzibą w Warnie w roku szkolnym 2018/2019

 Ogłoszenie o rekrutacji uczniów

 do Szkolnego Punktu Konsultacyjnego im. Adama Mickiewicza

 przy Ambasadzie RP w Sofii z siedzibą w Warnie

 w roku szkolnym 2018/2019

 

 

Szkolny Punkt Konsultacyjny im. Adama Mickiewicza ogłasza nabór uczniów do:

 -  Szkoły Podstawowej,

 - Gimnazjum,

 - LO

 w terminie: 28.04.2018r., 11.05.2018r., 12.05.2018r., 19.05.2018r, 26.05.2018r., 01.06.2018r., 02.06.2018r., 08.06.2018r., pokój nauczycielski

  Zgłoszenia ucznia można pobrać ze strony www.warna.orpeg.pl lub w sekretariacie szkoły.

  Wykaz wymaganych dokumentów:

 wniosek o przyjęcie dziecka do SPK – załącznik nr 1,

  • kwestionariusz zgłoszeniowy ucznia do SPK – załącznik nr 2,
  • klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych – załącznik nr 3,
  • oświadczenia o przetwarzaniu danych osobowych – załącznik nr 4 i 5,
  • oświadczenie rodzica o spełnianiu przez dziecko obowiązku szkolnego/obowiązku nauki – załącznik nr 6, 
  • zaświadczenie ze szkoły lokalnej, o której mowa w § 1 ust. 2 regulaminu

 Miejsce i forma składania dokumentów:

osobiście w pokoju nauczycielskim 28.04.2018r., 11.05.2018r., 12.05.2018r., 19.05.2018r, 26.05.2018r., 01.06.2018r., 02.06.2018r., 08.06.2018.r

 

O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń i liczba miejsc.