Ogłoszenie o rekrutacji uczniów do Szkolnego Punktu Konsultacyjnego im. Adama Mickiewicza przy Ambasadzie RP w Sofii z siedzibą w Warnie w roku szkolnym 2017/2018

Ogłoszenie o rekrutacji uczniów
do Szkolnego Punktu Konsultacyjnego im. Adama Mickiewicza
przy Ambasadzie RP w Sofii z siedzibą w Warnie
w roku szkolnym 2017/2018

Szkolny Punkt Konsultacyjny im. Adama Mickiewicza ogłasza nabór uczniów do:
- Szkoły Podstawowej,
- Gimnazjum,
- LO
w terminie: 08.04.2017r., 22.04.2017r., 29.04.2017r., 13.05.2017r., 20.05.2017r., 27.05.2017r., 03.06.2017r., 10.06.2017r. w godzinach 14:00 – 15:00 i 16:30 – 17:30, pokój nauczycielski

Zgłoszenia ucznia można pobrać ze strony www.warna.orpeg.pl lub w sekretariacie szkoły.

Wykaz wymaganych dokumentów:
• wniosek o przyjęcie ucznia do SPK – załącznik nr 1 do Regulaminu rekrutacji uczniów do Szkolnego Punktu Konsultacyjnego im. Adama Mickiewicza przy Ambasadzie RP w Sofii z siedzibą w Warnie,
• kwestionariusz zgłoszeniowy ucznia do SPK – załącznik nr 2 do Regulaminu,
• oświadczenia (przetwarzanie danych osobowych; powiadomienie w nagłych sytuacjach; udostępnianie wizerunku) – załącznik nr 3 do Regulaminu,
• oświadczenie rodzica o spełnianiu przez dziecko obowiązku szkolnego/obowiązku nauki – załącznik nr 4 do Regulaminu,
• zaświadczenie ze szkoły lokalnej, o której mowa w § 1 ust. 2 Regulaminu.

Miejsce i forma składania dokumentów:
• osobiście w pokoju nauczycielskim 08.04.2017r., 22.04.2017r., 29.04.2017r., 13.05.2017r., 20.05.2017r., 27.05.2017r., 03.06.2017r., 10.06.2017r. w godzinach 14:00 – 15:00 i 16:30 – 17:30.

O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń i liczba miejsc.