Ogłoszenie o rekrutacji uczniów do Szkoły Polskiej przy Ambasadzie RP w Sofii z siedzibą w Warnie (do 31.sierpnia SPK w Warnie) w roku szkolnym 2019/2020

Ogłoszenie o rekrutacji uczniów

do Szkoły Polskiej przy Ambasadzie RP w Sofii z siedzibą w Warnie

(do 31.sierpnia SPK w Warnie)

w roku szkolnym 2019/2020

 

Szkolny Punkt Konsultacyjny ogłasza nabór uczniów do:

-  Szkoły Podstawowej,

- LO

w terminie: od 08.04.2019r. do 07.06.2019r.

 

Zgłoszenia ucznia można pobrać ze strony www.warna.orpeg.pl lub w sekretariacie szkoły po uprzednim telefonicznym ustaleniu terminu.

 

Wykaz wymaganych dokumentów:

  • wniosek o przyjęcie dziecka do SPL – załącznik nr 1,
  • kwestionariusz zgłoszeniowy ucznia do SPL – załącznik nr 2,
  • klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych – załącznik nr 3,
  • oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz oświadczenie o wyrażenie zgody na przetwarzanie wizerunku dziecka– załącznik nr 4   i 5,
  • oświadczenie rodzica o spełnianiu przez dziecko obowiązku szkolnego/obowiązku nauki – załącznik nr 6, 
  • zaświadczenie ze szkoły lokalnej, o której mowa w § 1 ust. 2 regulaminu.

Miejsce i forma składania dokumentów:

·         osobiście w pokoju nauczycielskim : 13.04.2019r., 04.05.2019r., 11.05.2019r., 18.05.2019r., 25.05.2019r., 01.06.2019r., 07.06.2019r. w godzinach 13:50 – 14:50 i 16:30 – 17:30

 

 

 O przyjęciu decyduje liczba miejsc  i kolejność zgłoszeń.

Przy rekrutacji do klasy pierwszej Szkoły  Podstawowej SPL pierwszeństwo mają dzieci, które w roku szklonym 2019-20 kończą 7 lat. Uczniowie , którzy mają 6 lat mogą zostać przyjęci w razie wolnych miejsc.