Ogłoszenie

OGŁOSZENIE
wyników rekrutacji na rok szkolny 2016/2017
Lista przyjętych uczniów dostępna w załączniku.