O szkole

Organem prowadzącym dla Szkolnego Punktu Konsultacyjnego im. Adama Mickiewicza przy Ambasadzie RP w Sofii z siedzibą w Warnie jest Minister Edukacji Narodowej, natomiast nadzór w zakresie spraw administracyjnych i finansowych sprawuje Dyrektor Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą z siedzibą w Warszawie, ul. Rolna 175 D.
Pracujemy w systemie kształcenia uzupełniającego w zakresie języka polskiego, wiedzy o Polsce oraz edukacji wczesnoszkolnej. Zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu w piątek i sobotę.
Nauczanie jest bezpłatne, szkoła w całości jest finansowana przez Ministerstwo Edukacji Narodowej w Polsce. Znaczną pomoc w organizowaniu imprez szkolnych stanowią środki pozabudżetowe gromadzone przez Radę Rodziców oraz darowizny sponsorów.

Szkoła została założona 13 października 1997 roku. Pierwotnie mieściła się w budynku Prywatnego Gimnazjum Handlowego przy ulicy Zamenhof 7.
We wrześniu 1999 roku przeprowadziliśmy się na ulicę Marin Drinow 68 do pięknie odnowionego przez Polonię Warneńską, rodziców i uczniów własnego locum. Siedziba została wyposażona przez szereg instytucji z Konsulatem Generalnym RP w Warnie, Zespołem Szkół Dla Dzieci Obywateli Polskich Czasowo Przebywających za Granicą i Stowarzyszeniem „Wspólnota Polska” na czele.
1 lutego 2001 roku Minister Edukacji Narodowej przekształcił naszą Filię Zespołu Szkół przy Ambasadzie RP w Sofii w Szkolny Punkt Konsultacyjny przy Konsulacie Generalnym RP w Warnie.
1 marca 2003 roku Minister Edukacji Narodowej i Sportu pani Krystyna Łybacka nadała naszej placówce imię Adama Mickiewicza.
W związku z likwidacją Konsulatu Generalnego RP w Warnie, na mocy zarządzenia nr 27 Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 października 2008 r. w sprawie przekształcenia Szkolnego Punktu Konsultacyjnego przy Konsulacie Generalnym Rzeczypospolitej Polskiej w Warnie w Szkolny Punkt Konsultacyjny przy Ambasadzie Rzeczypospolitej Polskiej w Sofii z siedzibą w Warnie zostaliśmy Szkolnym Punktem Konsultacyjnym imienia Adama Mickiewicza przy Ambasadzie RP w Sofii z siedzibą w Warnie.

ZałącznikRozmiar
PDF icon Statut SPL Warna 2019 2020.pdf695.48 KB