Miesiąc luty – miesiącem spotkań w szkole - 24.02.2018r. cz.1

Spotkanie z panią Ewą Raczew, która opowiedziała nam o bitwie pod Warną i polsko-węgierskim

królu Władysławie III Warneńczyku. Dziękujemy za ciekawe spotkanie.