Grono pedagogiczne

Kierownik Szkolnego Punktu Konsultacyjnego im. Adama Mickiewicza w Warnie
Aleksandra Drużyłowska-Tenew

Nauczyciele:
edukacja wczesnoszkolna Elżbieta Sroczyk-Peew
język polski Aleksandra Drużyłowska-Tenew
wiedza o Polsce Swietłana Rudnicka